• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 01/04/2015
  • Ngày hết hiệu lực: 30/08/2018
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương trực thuộc Bộ Nội vụ
Số ký hiệu 05/2015/QĐ-TTg Ngày ban hành 12/02/2015
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 01/04/2015
Nguồn thu thập Công báo số 275 + 276 Ngày đăng công báo 25/02/2015
Ngành
  • Nội vụ
Lĩnh vực
  • Thi đua, khen thưởng
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Thủ tướng Chính phủ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.