• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 15/01/2016
Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong hệ thống Cơ quan công tác dân tộc
Số ký hiệu 02/2015/TT-UBDT Ngày ban hành 30/11/2015
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 15/01/2016
Nguồn thu thập Công báo số 01+02/2016 Ngày đăng công báo 01/01/2016
Ngành
  • Dân tộc
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Uỷ ban Dân tộc Bộ trưởng - Chủ nhiệm Giàng Seo Phử
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.