• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/2016
Quy định về chế độ, chính sách đối với Đội công tác xã hội tình nguyện tại xã, phường, thị trấn; cán bộ kiêm nhiệm công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm cấp huyện, xã và hoạt động Câu lạc bộ B93 của thành phố Hà Nội
Số ký hiệu 18/2015/NQ-HĐND Ngày ban hành 02/12/2015
Loại văn bản Nghị quyết Ngày có hiệu lực 01/01/2016
Nguồn thu thập Công báo Ngày đăng công báo 06/01/2016
Ngành
  • Tài chính
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký HĐND thành phố Hà Nội Chủ tịch Nguyễn Thị Bích Ngọc
Phạm vi
  • Thành Phố Hà Nội

Thông tin áp dụng

2. Kinh phí đảm bảo hỗ trợ cho hoạt động của đội tình nguyện, chế độ thù lao, chế độ trang phục đối với thành viên Đội công tác xã hội tình nguyện; trợ cấp cho cán bộ kiêm nhiệm công tác phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm, AIDS cấp huyện, cấp xã; kinh phí hỗ trợ hoạt động của Câu lạc bộ B93 được bố trí trong dự toán chi thường xuyên của ngân sách quận, huyện, thị xã theo phân cấp của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành.
Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.