• Quyết định 30/2019/QĐ-UBND

  Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

  13/08/2019

  01/09/2019

  Chưa có hiệu lực

 • Quyết định 29/2019/QĐ-UBND

  Ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm đối với các Sở, Ban, Ngành, đơn vị sự nghiệp và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

  12/08/2019

  01/09/2019

  Chưa có hiệu lực

 • Quyết định 28/2019/QĐ-UBND

  Bãi bỏ Quyết định số 10/2006/QĐ-UBND ngày 11/5/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của nhà văn hóa xóm, bản tỉnh Hòa Bình

  09/08/2019

  21/08/2019

 • Quyết định 27/2019/QĐ-UBND

  Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Tổ dân cư tự quản trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

  08/08/2019

  19/08/2019

 • Quyết định 26/2019/QĐ-UBND

  Bãi bỏ Quyết định số 28/2008/QĐ-UBND ngày 09/10/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình ban hành quy định tổ chức tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

  08/08/2019

  19/08/2019

 • Quyết định 25/2019/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định về quy trình chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ trên địa bàn tỉnh Hoà Bình

  02/07/2019

  15/07/2019

 • Quyết định 24 /2019/QĐ-UBND

  Về việc bãi bỏ Quyết định số 25/2008/QĐ-UBND ngày 18/9/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình Quy định về điều kiện an toàn đối với phương tiện và người điều khiển phương tiện thủy nội địa thô sơ có trọng tải toàn phần dưới 1 tấn hoặc có sức chở dưới 5 người hoặc bè

  28/06/2019

  15/07/2019

 • Quyết định 23 /2019/QĐ-UBND

  Ban hành Quy chế phối hợp giữa các Sở, Ban, Ngành và Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố trong công tác quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

  27/06/2019

  24/07/2019

 • Quyết định 22 /2019/QĐ-UBND

  Bãi bỏ Quyết định số 15/2008/QĐ-UBND ngày 27/6/2008 về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Hòa Bình

  27/06/2019

  09/07/2019

 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.