• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 27/12/2002
  • Ngày hết hiệu lực: 01/01/2009
Lịch sử hiệu lực: Luật 02/2002/QH11
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
16/12/2002 Văn bản được ban hành 02/2002/QH11
27/12/2002 Văn bản có hiệu lực 02/2002/QH11
01/01/2009 Văn bản hết hiệu lực 02/2002/QH11
01/01/2009 Bị thay thế 17/2008/QH12
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.