• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 25/01/2003
Về việc Công bố Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
Số ký hiệu 22/2002/L-CTN Ngày ban hành 27/12/2002
Loại văn bản Lệnh Ngày có hiệu lực 25/01/2003
Nguồn thu thập Công báo số 05/2003; Ngày đăng công báo 25/01/2003
Ngành
  • Tư pháp
Lĩnh vực
  • Kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa, hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật, pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Chủ tịch nước Chủ tịch Trần Đức Lương
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.