• Quyết định 13/2017/QĐ-UBND

  Về việc ban hành Quy chế về quản lý, phối hợp công tác và chế độ thông tin báo cáo của các tổ chức cấp tỉnh ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn Hưng Yên đặt tại địa bàn cấp huyện với Ủy ban nhân dân cấp huyện; các nhân viên kỹ thuật nông nghiệp trên địa bàn cấp xã với Ủy ban nhân dân cấp xã

  27/07/2017

  10/08/2017

 • Quyết định 12/2017/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định tiêu chuẩn đơn vị chính quyền trong sạch vững mạnh; quy trình xét duyệt, công nhận và mức thưởng

  11/07/2017

  25/07/2017

 • Quyết định 11/2017/QĐ-UBND

  Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong thẩm định thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật (thiết kế bản vẽ thi công) và cấp phép xây dựng đối với các dự án sử dụng nguồn vốn khác được đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

  21/06/2017

  01/07/2017

 • Quyết định 10/2017/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định xác định, tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

  02/06/2017

  30/06/2017

 • Quyết định 09/2017/QĐ-UBND

  Ban hành quy định về quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

  02/06/2017

  15/06/2017

 • Quyết định 08/2017/QĐ-UBND

  Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ tỉnh Hưng Yên

  02/06/2017

  15/06/2017

 • Quyết định 07/2017/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định trao đổi, xử lý, lưu trữ văn bản điện tử trên môi trường mạng trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

  02/06/2017

  15/06/2017

 • Quyết định 06/2017/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định về rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

  19/05/2017

  30/05/2017

 • Quyết định 05/2017/QĐ-UBND

  Về việc sửa đổi một số điều của Quy định về lập, giao kế hoạch thu, chi, thanh toán và phê duyệt, thẩm định báo cáo quyết toán thu, chi Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND ngày 12/02/2015 của UBND tỉnh

  18/05/2017

  28/05/2017

 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.