• Nghị quyết 184/2018/NQ-HĐND

  V/v quy định giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, giai đoạn 2018-2020

  12/12/2018

  22/12/2018

 • Nghị quyết 156/2018/NQ-HĐND

  Quy định chế độ bồi dưỡng với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

  13/07/2018

  01/08/2018

 • Quyết định 148/2018/QĐ-UBND

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi của các cấp chính quyền địa phương và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách giai đoạn 2017 - 2020 ban hành kèm theo Nghị quyết số 76/2016/NQ-HĐND ngày 25/11/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh

  13/07/2018

  01/08/2018

 • Nghị quyết 145/2018/NQ-HĐND

  Ban hành Quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Hưng Yên

  13/07/2018

  01/08/2018

 • Nghị quyết 146/2018/NQ-HĐND

  Về việc phân cấp thẩm quyền quyết định điều chuyển, cho thuê, chuyển nhượng, thanh lý công trình cấp nước sạch nông thôn được đầu tư bằng nguồn vốn từ ngân sách nhà nước

  13/07/2018

  01/08/2018

 • Nghị quyết 149/2018/NQ-HĐND

  Về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 đối với Dự án đầu tư xây dựng công trình nâng cấp, mở rộng đường gom (bên phải) đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng ( đoạn từ đường nối đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình đến giao với ĐT.376)

  13/07/2018

  01/08/2018

 • Nghị quyết 151/2018/NQ-HĐND

  Quy định một số chính sách hỗ trợ đầu tư, phát triển cụ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

  13/07/2018

  25/07/2018

 • Nghị quyết 154/2018/NQ-HĐND

  Quy định mức thu học phí và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập trong các cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân tỉnh Hưng Yên từ năm học 2018 -2019 đến năm học 2020 - 2021

  13/07/2018

  24/07/2018

 • Nghị quyết 153/2018/NQ-HĐND

  V/v đặt tên đường, phố trên địa bàn thị trấn trần cao, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên

  13/07/2018

  24/07/2018

 • Nghị quyết 147/2018/NQ-HĐND

  Quy định thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách cấp huyện, cấp xã và thời hạn Ủy ban nhân dân các cấp gửi báo cáo quyết toán ngân sách

  13/07/2018

  01/08/2018

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.