• Nghị quyết 149/2018/NQ-HĐND

  Về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 đối với Dự án đầu tư xây dựng công trình nâng cấp, mở rộng đường gom (bên phải) đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng ( đoạn từ đường nối đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình đến giao với ĐT.376)

  13/07/2018

  01/08/2018

 • Nghị quyết 156/2018/NQ-HĐND

  Quy định chế độ bồi dưỡng với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

  13/07/2018

  01/08/2018

 • Nghị quyết 147/2018/NQ-HĐND

  Quy định thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách cấp huyện, cấp xã và thời hạn Ủy ban nhân dân các cấp gửi báo cáo quyết toán ngân sách

  13/07/2018

  01/08/2018

 • Nghị quyết 154/2018/NQ-HĐND

  Quy định mức thu học phí và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập trong các cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân tỉnh Hưng Yên từ năm học 2018 -2019 đến năm học 2020 - 2021

  13/07/2018

  24/07/2018

 • Nghị quyết 158/2018/NQ-HĐND

  Về việc hỗ trợ công chức, viên chức; lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh Hưng Yên quản lý, thôi việc theo nguyện vọng

  13/07/2018

  01/09/2018

 • Nghị quyết 148/2018/NQ-HĐND

  sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi của các cấp chính quyền địa phương và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách giai đoạn 2017 - 2020 ban hành kèm theo Nghị quyết số 76/2016/NQ-HĐND ngày 25/11/2016 của HĐND tỉnh

  13/07/2018

  01/08/2018

 • Nghị quyết 145/2018/NQ-HĐND

  Ban hành Quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Hưng Yên

  13/07/2018

  01/08/2018

 • Nghị quyết 151/2018/NQ-HĐND

  Quy định một số chính sách hỗ trợ đầu tư, phát triển cụ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

  13/07/2018

  25/07/2018

 • Nghị quyết 153/2018/NQ-HĐND

  V/v đặt tên đường, phố trên địa bàn thị trấn trần cao, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên

  13/07/2018

  24/07/2018

 • Nghị quyết 157/2018/NQ-HĐND

  Quy định mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật của HĐND, UBND các cấp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

  13/07/2018

  01/08/2018

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.