• Chỉ thị 04/CT-UBND

  Về việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2013 – 2014 của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hưng Yên

  27/08/2013

  04/09/2013

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Chỉ thị 03/CT-UBND

  Về việc tăng cường công tác phòng, chống thiên tai, lụt, bão và tìm kiếm, cứu nạn năm 2013

  09/05/2013

  09/05/2013

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Chỉ thị 02/CT-UBND

  Về việc tổ chức xét tốt nghiệp trung học cơ sở, thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2013 và thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2013-2014

  26/04/2013

  07/05/2013

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Chỉ thị 01/CT-UBND

  Về việc phát động phong trào thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc - Ngày truyền thống Thi đua yêu nước (11/6/1948 - 11/6/2013)

  08/02/2013

  08/02/2013

 • Chỉ thị 08/CT-UBND

  Về việc thực hiện nhiệm vụ tuyển quân năm 2013

  27/11/2012

  27/11/2012

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Chỉ thị 06/CT-UBND

  Thực hiện tiết kiệm, tiết giảm tối đa chi phí điện, điện thoại, văn phòng phẩm, xăng dầu, khánh tiết, hội nghị, công tác phí

  11/07/2012

  11/07/2012

 • Chỉ thị 05/CT-UBND

  Về việc tổ chức xét tốt nghiệp trung học cơ sở, thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2012 và thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2012 – 2013

  18/04/2012

  18/04/2012

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Chỉ thị 04/2012/CT-UBND

  Về thực hiện Cuộc vận động “Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hoá vì nhân dân phục vụ”

  27/03/2012

  27/03/2012

 • Chỉ thị 03/2012/CT-UBND

  Về việc tăng cường công tác phòng, chống thiên tai, lụt, bão và tìm kiếm, cứu nạn năm 2012

  09/03/2012

  09/03/2012

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Chỉ thị 02/2012/CT-UBND

  Về một số nhiệm vụ, giải pháp triển khai thực hiện Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

  13/01/2012

  01/01/2012

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.