• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 01/11/2016
  • Ngày hết hiệu lực: 05/04/2017
Lịch sử hiệu lực: Thông tư 134/2016/TT-BTC
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
08/09/2016 Văn bản được ban hành 134/2016/TT-BTC
01/11/2016 Văn bản có hiệu lực 134/2016/TT-BTC
05/04/2017 Văn bản hết hiệu lực 134/2016/TT-BTC
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.