• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 26/01/2009
  • Ngày hết hiệu lực: 01/11/2020
Lịch sử hiệu lực: Quyết định 73/2008/QĐ-BGDĐT
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
25/12/2008 Văn bản được ban hành 73/2008/QĐ-BGDĐT
26/01/2009 Văn bản có hiệu lực 73/2008/QĐ-BGDĐT
10/11/2012 Được bổ sung 33/2012/TT-BGDĐT Xem tại đây
01/11/2020 Văn bản hết hiệu lực 73/2008/QĐ-BGDĐT
01/11/2020 Bị bãi bỏ 30/2020/TT-BGDĐT
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.