• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 05/11/2012
  • Ngày hết hiệu lực: 01/01/2016
Lịch sử hiệu lực: Thông tư 155/2012/TT-BTC
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
20/09/2012 Văn bản được ban hành 155/2012/TT-BTC
05/11/2012 Văn bản có hiệu lực 155/2012/TT-BTC
01/01/2016 Văn bản hết hiệu lực 155/2012/TT-BTC
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.