• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 25/03/2013
Lịch sử hiệu lực: Thông tư 16/2013/TT-BTC
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
08/02/2013 Văn bản được ban hành 16/2013/TT-BTC
25/03/2013 Văn bản có hiệu lực 16/2013/TT-BTC
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.