• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 02/07/2008
Lịch sử hiệu lực: Thông tư 15/2008/TT-BXD
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
17/06/2008 Văn bản được ban hành 15/2008/TT-BXD
02/07/2008 Văn bản có hiệu lực 15/2008/TT-BXD
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.