• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 08/02/2013
Lịch sử hiệu lực: Thông tư 54/2012/TT-BGDĐT
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
21/12/2012 Văn bản được ban hành 54/2012/TT-BGDĐT
08/02/2013 Văn bản có hiệu lực 54/2012/TT-BGDĐT
11/10/2014 Được bổ sung 31/2014/TT-BGDĐT Xem tại đây
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.