• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 28/12/1996
Lịch sử hiệu lực: Quyết định 2943/1996/QĐ-UB
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
28/12/1996 Văn bản được ban hành 2943/1996/QĐ-UB
28/12/1996 Văn bản có hiệu lực 2943/1996/QĐ-UB
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.