• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 30/09/2015
Lịch sử hiệu lực: Quyết định 34/2015/QĐ-TTg
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
14/08/2015 Văn bản được ban hành 34/2015/QĐ-TTg
30/09/2015 Văn bản có hiệu lực 34/2015/QĐ-TTg
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.