• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/1996
Lịch sử hiệu lực: Thông tư 83/TC-TCT
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
01/01/1996 Văn bản có hiệu lực 83/TC-TCT
25/01/1996 Văn bản được ban hành 83/TC-TCT
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.