• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/1996
  • Ngày hết hiệu lực: 04/11/1997
Lịch sử hiệu lực: Thông tư 96/TC-TCT
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
30/12/1995 Văn bản được ban hành 96/TC-TCT
01/01/1996 Văn bản có hiệu lực 96/TC-TCT
04/11/1997 Văn bản hết hiệu lực 96/TC-TCT
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.