• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 28/01/2016
Lịch sử hiệu lực: Thông tư 31/2015/TT-BGDĐT
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
14/12/2015 Văn bản được ban hành 31/2015/TT-BGDĐT
28/01/2016 Văn bản có hiệu lực 31/2015/TT-BGDĐT
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.