• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 30/04/2016
Lịch sử hiệu lực: Thông tư 10/2016/TT-BXD
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
15/03/2016 Văn bản được ban hành 10/2016/TT-BXD
30/04/2016 Văn bản có hiệu lực 10/2016/TT-BXD
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.