• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/06/2006
Lịch sử hiệu lực: Pháp lệnh 28/2005/PL-UBTVQH11
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
13/12/2005 Văn bản được ban hành 28/2005/PL-UBTVQH11
01/06/2006 Văn bản có hiệu lực 28/2005/PL-UBTVQH11
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.