• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 26/10/2010
Lịch sử hiệu lực: Thông tư 09/2010/TT-BNV
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
11/09/2010 Văn bản được ban hành 09/2010/TT-BNV
26/10/2010 Văn bản có hiệu lực 09/2010/TT-BNV
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.