• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 21/01/1997
Lịch sử hiệu lực: Quyết định 18/1997/QĐ-UB
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
21/01/1997 Văn bản được ban hành 18/1997/QĐ-UB
21/01/1997 Văn bản có hiệu lực 18/1997/QĐ-UB
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.