• Hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
  • Ngày có hiệu lực: 10/02/2015
Lịch sử hiệu lực: Thông tư 57/2015/TT-BLĐTBXH
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
10/02/2015 Văn bản có hiệu lực 57/2015/TT-BLĐTBXH
25/12/2015 Văn bản được ban hành 57/2015/TT-BLĐTBXH
14/10/2016 Bị bãi bỏ 1 phần 143/2016/NĐ-CP
18/12/2018 Được sửa đổi 18/2018/TT-BLĐTBXH
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.