Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm
Số ký hiệu 09/VBHN-BYT Loại VB được sửa đổi bổ sung Nghị định
Ngày xác thực 04/04/2019 Ngày đăng công báo ...
Nguồn trích
Cơ quan hợp nhất/ Người ký/ Chức danh Bộ Y tế Trương Quốc Cường Thứ trưởng
Văn bản được hợp nhất
Văn bản tiếng Anh
Văn bản gốc
File download
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.