Hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế
Số ký hiệu 02/VBHN-BTC Loại VB được sửa đổi bổ sung Thông tư
Ngày xác thực 05/02/2015 Ngày đăng công báo 22/02/2015
Nguồn trích Công báo số 267 + 268/2015
Cơ quan hợp nhất/ Người ký/ Chức danh Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn Thứ trưởng
Văn bản được hợp nhất
Văn bản tiếng Anh
Văn bản gốc
File download
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.