• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 15/02/2016
Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính thuộc ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
Số ký hiệu 220/2015/TTLT-BTC-BNV Ngày ban hành 31/12/2015
Loại văn bản Thông tư liên tịch Ngày có hiệu lực 15/02/2016
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Tài chính
Lĩnh vực
  • Tài chính khác
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Tài chính   Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.