• Hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
  • Ngày có hiệu lực: 22/09/2016
Thông tư số 12/2016/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư: hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 16/2016/NĐ-CP ngày 16 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài.
Số ký hiệu 12/2016/TT-BKHĐT Ngày ban hành 08/08/2016
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 22/09/2016
Nguồn thu thập CÔNG BÁO Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Kế hoạch và Đầu tư
Lĩnh vực
  • Đầu tư bằng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA)
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Thông tư này thay thế Thông tư số 01/2014/TT-BKH ngày 9 tháng 01 năm 2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 38/2013/NĐ-CP của Chính phủ.
Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.