• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 20/10/2018
Ban hành Quy định mức phân bổ kinh phí đảm bảo cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
Số ký hiệu 36/2018/QĐ-UBND Ngày ban hành 08/10/2018
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 20/10/2018
Nguồn thu thập Bản cứng Ngày đăng công báo 18/10/2018
Ngành
  • Tài chính
  • Tư pháp
Lĩnh vực
  • Xây dựng pháp luật, pháp chế
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên Chủ tịch Nguyễn Văn Phóng
Phạm vi
  • Tỉnh Hưng Yên

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.