• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 08/09/2018
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 147/2016/TT-BQP ngày 21 tháng 9 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Quy định về quản lý Người giữ chức danh, chức vụ tại doanh nghiệp là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên mà nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ do Bộ Quốc phòng quản lý và Người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệdo Bộ Quốc phòng làm chủ sở hữu
Số ký hiệu 105/2018/TT-BQP Ngày ban hành 24/07/2018
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 08/09/2018
Nguồn thu thập Bản chính Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Quốc phòng
Lĩnh vực
  • Doanh nghiệp
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Quốc phòng Bộ trưởng Đại tướng Ngô Xuân Lịch
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.