• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/09/2019
  • Ngày hết hiệu lực: 31/12/2020
Quy định chính sách hỗ trợ đặc thù đối với cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn tỉnh. giai đoạn 2019-2020
Số ký hiệu 209/2019/NQ-HĐND Ngày ban hành 10/07/2019
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 01/09/2019
Nguồn thu thập Bản BDF Ngày đăng công báo 01/08/2019
Ngành
  • Nội vụ
  • Tài chính
Lĩnh vực
  • Công chức, viên chức
  • Ngân sách nhà nước
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Hội đồng Nhân dân tỉnh Hưng Yên Chủ tịch Đỗ Xuân Tuyên
Phạm vi
  • Tỉnh Hưng Yên

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.