• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 25/07/2019
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 87/2016/NQ-HĐND ngày 15/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu, miễn, chế độ thu, nộp các khoản lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh
Số ký hiệu 211/2019/NQ-HĐND Ngày ban hành 10/07/2019
Loại văn bản Nghị quyết Ngày có hiệu lực 25/07/2019
Nguồn thu thập Bản BDF Ngày đăng công báo 01/08/2019
Ngành
  • Tài chính
Lĩnh vực
  • Quản lý thuế, phí, lệ phí và thu khác của ngân sách nhà nước
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Hội đồng Nhân dân tỉnh Hưng Yên Chủ tịch Đỗ Xuân Tuyên
Phạm vi
  • Tỉnh Hưng Yên

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.