• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/09/2021
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý di tích tỉnh Hưng Yên trực thuôc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Số ký hiệu 48/2021/QĐ-UBND Ngày ban hành 16/08/2021
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 01/09/2021
Nguồn thu thập Bản BDFt Ngày đăng công báo 01/09/2021
Ngành
  • Nội vụ
  • Văn hóa Thể thao và Du lịch
Lĩnh vực
  • Tổ chức- Biên chế
  • Di sản văn hóa
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên Chủ tịch Trần Quốc Văn
Phạm vi
  • Tỉnh Hưng Yên

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.