• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 24/02/2005
  • Ngày hết hiệu lực: 15/11/2010
Về việc ban hành Quy chế tính giá tài sản, hàng hoá, dịch vụ
Số ký hiệu 06/2005/QĐ-BTC Ngày ban hành 18/01/2005
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 24/02/2005
Nguồn thu thập Công báo số 05 & 06 - 02/2005; Ngày đăng công báo 09/02/2005
Ngành
  • Tài chính
Lĩnh vực
  • Quản lý giá
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Tài chính Thứ trưởng Trần Văn Tá
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị bãi bỏ bởi Thông tư 154/2010/TT-BTC Về việc ban hành Quy chế tính giá tài sản, hàng hóa, dịch vụ Ngày hết hiệu lực 15/11/2010
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.