• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 29/04/2004
  • Ngày hết hiệu lực: 10/03/2016
Quy định số lượng Phó Chủ tịch và cơ cấu thành viên ủy ban nhân dân các cấp
Số ký hiệu 107/2004/NĐ-CP Ngày ban hành 01/04/2004
Loại văn bản Nghị định Ngày có hiệu lực 29/04/2004
Nguồn thu thập Công báo số 7, 2004; Ngày đăng công báo 14/04/2004
Ngành
  • Nội vụ
Lĩnh vực
  • Chính quyền địa phương
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Chính phủ Thủ tướng Phan Văn Khải
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị hết hiệu lực bởi Nghị định 08/2016/NĐ-CP Quy định số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên Ủy ban nhân dân Ngày hết hiệu lực 10/03/2016
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.