• Hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
  • Ngày có hiệu lực: 01/09/2008
Về việc ban hành chức danh và mã số ngạch các ngạch viên chức ngành tài nguyên và môi trường
Số ký hiệu 01/2008/QĐ-BNV Ngày ban hành 04/08/2008
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 01/09/2008
Nguồn thu thập Công báo số 453+454, năm 2008 Ngày đăng công báo 17/08/2008
Ngành
  • Nội vụ
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Nội vụ Bộ trưởng Trần Văn Tuấn
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.