• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 15/02/2010
Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 17/2009/TT-BTTTT ngày 27 tháng 5 năm 2009 quy định chi tiết thi hành Quyết định số 65/2008/QĐ-TTg ngày 22 tháng 5 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về cung ứng dịch vụ bưu chính công ích
Số ký hiệu 40/2009/TT-BTTTT Ngày ban hành 24/12/2009
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 15/02/2010
Nguồn thu thập Công báo số 21+22, năm 2010 Ngày đăng công báo 06/01/2010
Ngành
  • Thông tin và Truyền thông
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Thông tin và Truyền thông Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.