• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 28/06/2010
  • Ngày hết hiệu lực: 29/09/2011
Sửa đổi, bổ sung một số nội dung Thông tư số 116/2008/TT-BTC ngày 04/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hoá gia công với thương nhân nước ngoài
Số ký hiệu 74/2010/TT-BTC Ngày ban hành 14/05/2010
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 28/06/2010
Nguồn thu thập Công báo số 261+262, năm 2010 Ngày đăng công báo 06/06/2010
Ngành
  • Tài chính
Lĩnh vực
  • Quản lý thuế, phí và lệ phí
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Tài chính Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị thay thế bởi Thông tư 117/2011/TT-BTC Hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hóa gia công với thương nhân nước ngoài Ngày hết hiệu lực 29/09/2011
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.