• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 30/12/2011
  • Ngày hết hiệu lực: 25/05/2012
Quy định quản lý chất lượng các sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương
Số ký hiệu 48/2011/TT-BCT Ngày ban hành 25/05/2001
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 30/12/2011
Nguồn thu thập Công báo số 139+140, năm 2012 Ngày đăng công báo 25/05/2001
Ngành
  • Công Thương
Lĩnh vực
  • An toàn kỹ thuật công nghiệp
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Công Thương. Bộ trưởng Võ Huy Hoàng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Được thay thế bởi Thông tư 08/2012/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương (Theo Quyết định số 8257/QĐ-BCT ngày 15 tháng 9 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2013) Ngày hết hiệu lực 25/05/2012
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.