• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 05/10/2012
Hướng dẫn Nghị định số 60/2012/NĐ-CP ngày 30/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 29/2012/QH13 của Quốc hội về ban hành một số chính sách thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho tổ chức và cá nhân
Số ký hiệu 140/2012/TT-BTC Ngày ban hành 21/08/2012
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 05/10/2012
Nguồn thu thập Công báo số 591+592, năm 2012 Ngày đăng công báo 12/09/2012
Ngành
  • Tài chính
Lĩnh vực
  • Quản lý thuế, phí và lệ phí
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Tài chính Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.