• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/03/2013
Sửa đổi điểm b khoản 13 Điều 1 của Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục
Số ký hiệu 07/2013/NĐ-CP Ngày ban hành 09/01/2013
Loại văn bản Nghị định Ngày có hiệu lực 01/03/2013
Nguồn thu thập Công báo số 43+44, năm 2013 Ngày đăng công báo 23/01/2013
Ngành
  • Giáo dục và đào tạo
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Chính phủ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.