• Hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
  • Ngày có hiệu lực: 15/04/2013
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2006 của Chính phủ về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn
Số ký hiệu 19/2013/NĐ-CP Ngày ban hành 23/02/2013
Loại văn bản Nghị định Ngày có hiệu lực 15/04/2013
Nguồn thu thập Công báo số 133+134, năm 2013 Ngày đăng công báo 04/03/2013
Ngành
  • Giáo dục và đào tạo
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Chính phủ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.