• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 07/12/2012
  • Ngày hết hiệu lực: 27/09/2018
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2011/TT-BNNPTNT  ngày 01 tháng 04 năm 2011 và Thông tư 54/2011/TT-BNNPTNT ngày 03 tháng 8 năm 2011
Số ký hiệu 52/2012/TT-BNNPTNT Ngày ban hành 22/10/2012
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 07/12/2012
Nguồn thu thập Công báo số 643+644, năm 2012 Ngày đăng công báo 01/11/2012
Ngành
  • Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thứ trưởng Bùi Bá Bổng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bãi bỏ một phần bởi Thông tư 11/2017/TT-BNNPTNT sửa đổi, bổ sung một số điều của các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Ngày hết hiệu lực 27/09/2018
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.