• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 09/12/2012
  • Ngày hết hiệu lực: 01/04/2015
Sửa đổi, bổ sung điểm 1, mục I hướng dẫn khai báo trị giá tính thuế trên tờ khai trị giá ban hành kèm theo Quyết định số 30/2008/QĐ BTC ngày 21 tháng 5 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
Số ký hiệu 182/2012/TT-BTC Ngày ban hành 25/10/2012
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 09/12/2012
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Tài chính
Lĩnh vực
  • Quản lý thuế, phí và lệ phí
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Tài chính Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị bãi bỏ bởi Thông tư 39/2015/TT-BTC Quy định về trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Ngày hết hiệu lực 01/04/2015
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.