• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 01/03/1984
  • Ngày hết hiệu lực: 11/06/2003
Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Cục Lưu trữ Nhà nước
Số ký hiệu 34-HĐBT Ngày ban hành 01/03/1984
Loại văn bản Nghị định Ngày có hiệu lực 01/03/1984
Nguồn thu thập Phụ lục Công báo số 1/1984; Ngày đăng công báo 30/03/1984
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Hội đồng Bộ trưởng Chủ tịch hội đồng bộ trưởng Tố Hữu
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị thay thế bởi Nghị định 45/2003/NĐ-CP Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ Ngày hết hiệu lực 11/06/2003
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.