• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/03/2014
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ
Số ký hiệu 04/2014/NĐ-CP Ngày ban hành 17/01/2014
Loại văn bản Nghị định Ngày có hiệu lực 01/03/2014
Nguồn thu thập Công báo số 163+164, năm 2014 Ngày đăng công báo 01/02/2014
Ngành
  • Tài chính
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Chính phủ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.