• Hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
  • Ngày có hiệu lực: 15/03/2014
Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và công nghệ
Số ký hiệu 08/2014/NĐ-CP Ngày ban hành 27/01/2014
Loại văn bản Nghị định Ngày có hiệu lực 15/03/2014
Nguồn thu thập Công báo số 203+204, năm 2014 Ngày đăng công báo 14/02/2014
Ngành
  • Khoa học và công nghệ
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Chính phủ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.