• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/06/2014
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ
Số ký hiệu 27/2014/QĐ-TTg Ngày ban hành 04/04/2014
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 01/06/2014
Nguồn thu thập Công báo số 449+450, năm 2014 Ngày đăng công báo 17/04/2014
Ngành
  • Khoa học và công nghệ
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Thủ tướng Chính phủ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.